Anunturi publice

 

Anunturi 2024

 

Delimitare si numerotare sectii de votare.

Stabilirea locurilor pentru afisaj electoral.

Schimbare sediu sectie votare nr.472 din satul Negrileasa.

Biroul electoral de circumscriptie comunala nr. 96 - progmam lucru cu publicul.

..............................................................................................................................

Anunt APIA privind finalizarea campaniei 2024 de depunere a cererilor de plata.

Anunt privind inchirierea pasunilor prin atribuire directa/licitatie (12.06.2024)

Anunt privind inchirierea pasunilor UAT Stulpicani prin atribuire directa/licitatie.

Cursuri profesionale autorizate.

Anunt privind inchirierea prin atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 2,1 ha pasune, in locul numit Dealul Frasinului.

 

Anunt informare schema ajutor de stat in sectorul apicol.

 

Anunt ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi.

 

Anunt organizare curs de instruire "Implementarea angajamentelor in cadrul masurii 10 - agromediu si clima si masurii 11 - agricultura ecologica PNDR 2014 - 2020, PNS 2023 - 2027.

 

Informare solicitare aviz de gospodarire a apelor, in vederea realizarii PUG Stulpicani.

 

Solicitare emitere acord de mediu pentru proiectul "Extindere retea energie electrica Gemenea"

 

Anunturi 2023

 

Raport de mediu pentru PUG al comunei Stulpicani.

Informare "Legea 123/2023 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Procese verbale de constatare a indeplinirii calitatii de participant pentru procedura de licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii suprafetelor de pajisti din proprietatea privata a comunei Stulpicani :

7230 ; 7298 ; 7299 ; 7301 ; 7302 ; 7363 ; 7364 ; 7365 ; 7366 ; 7367 ; Pv solutionare contestatii ;

 

Anunt ajutoare incalzire cu lemne pentru sezonul rece 2023 - 2024.

Anunț public privind decizia etapei de incadrare pentru proiect "Înfiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) comuna Stulpicani, judetul Suceava".

Anunt recrutare MAPN.

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV) comuna Stulpicani, județul Suceava".

Pv licitatie pasuni 24.08.2023 ... 6890 ; 6898 ; 6902 ; 6917 ; 6918 ; 6919 ; 6920 ;

Circulara registru agricol pentru utilizatorii de pajisti.

Anunt licitatie inchiriere pasuni in data de 24.08.2023. / Evaluare dosare.

Anunt privind finalizarea implementarii proiectului privind consolidarea capacitatii de gestionare a situatiei de pandemie generata de virusul Sars-Cov-2, in cadrul unitatilor de invatamant.

Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ.

Anunt destinat fermierilor care utilizeaza produse de protectie a plantelor.

Anunt privind anularea licitatiei din data de 24.05.2023

Anunt privind infiintarea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar.

Anunt privind obligatiile proprietarilor de caini ... detalii ; detalii

Anunt privind stabilirea unor masuri pentru delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale ... anunt ; documente

Anunt licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii suprafetei totale de 80,78 ha, apartinand domeniului privat al comunei Stulpicani.

Comunicat de presa PNRR

Anunt licitatie concesiune teren in data de 21.03.2023 ... anunt ; erata

Calendar lansare Masura 8 ; Apel selectie proiecte ;

 

 

Anunturi 2022

 

Servicii de asistenta tehnica prestate de diriginti de santier in cadrul si pe intreaga perioada de realizare a obiectivului de investitii „Modernizare targ comunal si infiintare piata agroalimentara, sat Stulpicani, Comuna Stulpicani, judetul Suceava” ; Formulare

Servicii de asistenta tehnica prestate de diriginti de santier in cadrul si pe intreaga perioada de realizare a obiectivului de investitii „Construire cladire situatii de urgenta (Remiza) in sat Stulpicani, Comuna Stulpicani, judetul Suceava”

Anunt declarare sisteme individuale autorizate pentru colectarea apelor uzate.

Anunt cu privire la cainii fara stapan, capturati in comuna Stulpicani

- Anunt invitatie de participare "Lucrari de aparare maluri zona Cornu"

- Anunt licitatie inchiriere fanete in 12.08.2022

- Anunt invitatie de participare "Amenajare acces Targ Comunal Stulpicani "

- Anunt invitatie de participare "Lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor comunale DC 31 si DC3" .... detalii

- Anunt invitatie de participare "Imprejmuire gard cu plasa monument eroi, Biserica ortodoxa Stulpicani" .... detalii

- Anunt licitatie inchiriere pasuni montane, in 27.04 - 03.05.2022 ... detalii ; detalii

- Anunt invitatie de participare "demolare imobil sediu primarie veche" .... detalii

- Anunt invitatie de participare "demolare imobil bufet Gemenea" .... detalii

- Anunt selectie recenzori .... detalii

- Anunt aprobare proiect buget local pentru anul 2022 .... detalii

 

Anunturi 2021

 

- Anunt licitatie pentru concesiune bunuri publice si private, in 29.12.2021 .... detalii

- Anunt invitatie de participare la achizitia directa de lucrari pentru obiectivul de investitie "Executiea lucrarilor pentru refacerea podurilor si puntilor pietonale in comuna Stulpicani" .... detalii

- Anunt invitatie de participare la achizitia directa de lucrari pentru obiectivul de investitie "Lucrari de refacere si reparatii obiective avariate si distruse in comuna Stulpicani, conform P.V. 5046/23.06.2021 .... detalii

- Anunt invitatie de participare reparatii cu mixturi asfaltice drum comunal Negrileasa, comuna Stulpicani .... detalii ; invitatie_participare

- Anunt invitatie de participare reparatii pentru obiectivul Casa Tineretului, comuna Stulpicani .... detalii

- Anunt anulare licitatie concesionare terenuri .... detalii

- Anunt inchiriere si concesionare terenuri .... detalii

- Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com

- Anunt privind procedura si modalitatile de aducere la cunostinta publica a proiectelor de acte normative, a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ si a masurilor de interes local, conform Codului administrativ .... detalii

- Anunt privind organizarea unei sesiuni de informare destinata fermierilor interesati de masurile de sprijin derulate prin PNDR, in data de 17.06 .... detalii

- Invitatie de participare elaborare Studii fezabilitate lucrare "Extindere retea alimentare cu apa, extindere infrastructura retea apa uzata, realizare racorduri canalizare menajera la limita proprietatii in satul Gemenea ... detalii

- Anunt privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe teritoriul comunei .... detalii

 

Anunturi 2020

 

- Comunicat pentru fermierii din zona montana, in vederea solicitarii de fonduri europene prin PNDR 2020 pentru abatoare de capacitate mica .... detalii

- Hotarare nomenclator stradal, comuna Stulpicani .... detalii

- Anunt public dezbatere in vederea elaborarii a Strategiei de dezvoltare a comunei Stulpicani, pentru perioada 2021 - 2017 .... anunt anexa

- In data de 30 noiembrie 2020, in Sala Tineretului din satul Stulpicani, va avea loc adunarea proprietarilor de paduri din comuna, pentru alegerea unui membru in comisia locala de fond funciar .... detalii

- OCPI Suceava anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 15, pe o perioada de 60 de zile calendaristice .... detalii

- Dispozitie stabilire locuri afisaj electoral pentru alegerile parlamentare din 06.12.2020 .... detalii

- Anunt privind adunarea proprietarilor de paduri, in data de 30.11.2020 / Delimitarea sectiilor de votare pentru alegerile parlamentare 2020 .... detalii

- Dispozitie delimitare, numerotare si stabilire sectii de votare pentru alegerile parlamentare din 06.12.2020 .... detalii

- Anunt masuri privind combaterea raspandirii cu noul Coronavirus .... detalii

- Delimitare sectii votare alegeri locale 2020 (upload in 15.09.2020).... detalii

- Delimitare sectii votare alegeri locale 2020 .... detalii

- Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral 2020 .... detalii

- Anunt pentru fermierii din zona montana, care au la dispozitie 13 milioane de euro prin PNDL 2020, pentru abatoare de capacitate mica .... detalii

- Anunt licitatie publica inchiriere 36 loturi de teren, 29.06.2020 .... detalii

- Hotararea nr.26/28.05.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta privind propunerea de modificare / completare / relaxare a masurilor de prevenire si combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, dispuse pe durata starii de alerta .... detalii

- Adresa MLPDA cu privire la utilizarea unor mijloace alternative de comunicare, in vederea limitarii raspandirii virusului COVID-19 .... detalii

- Anunt program relatii cu publicul, incepand cu data de 16.03.2020 .... detalii

- Anunt suspendare plati APIA .... detalii

- Anunt proiect hotarare de aprobare a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor comerciale si a serviciilor de piata pe teritoriul comunei Stulpicani .... detalii

- Anunt coronavirus .... detalii

 

Anunturi 2019

 

- Hcl nr.6 / 2019 privind mentinerea nivelului coeficientilor de ierarhizare, care au stat la baza determinarii salariilor de baza pentru personalul platit din fonduri publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunai .... detalii

- Dispozitie privind actualizarea delimitarii sectiilor de votare de pe teritoriul comunei, in vederea desfasurarii alegerilor pentru Presedintele Romaniei in anul 2019 ... detalii

- Anunt organizare licitatie publica deschisa, in vederea inchirierii unui nr. de trei trupuri de pasune, in suprafata de 5,68 ha, situate in extravilanul si intravilanul comunei, in data de 29.11.2019 ... detalii

- Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant coresp. functiei contractuale de sef serviciu voluntar de urgenta, in perioada 27.11.2019 - 02.12.2019 ... detalii

- Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari pentru refacerea podurilor si puntilor pietonale afectate de calamitati ... detalii

- Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului "Refacere pod din beton din DJ177E peste raul Slatioara, ce asigura accesul catre Scoala Slatioara ... detalii

- Program SPCLEP Gura Humorului in perioada alegerilor prezidentiale ... detalii

- Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare si reparatii gradinita cu program normal, grup social, centrala termica corp B din sat Gemenea" ... detalii

- Campania anticoruptie "Tu poti face lumina" ... detalii

- Dispozitie privind delimit. si numerot. sectiilor de votare la alegerile prezidentiale din 2019 ... Detalii / Amplasare_sectii / Anexa_dispozitii_sectii_votare

- Referat de necesitate privind executia lucrarilor necesare pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si reparatii camin cultural in satul Vadu Negrilesei" ... detalii

- Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la alegerile europarlamentare 2019 ... detalii

- Dispozitie privind modificarea sectiei de votare nr. 468 din satul Stulpicani ... detalii

- Dispozitie de prelungire a programului de lucru pentru recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 ... detalii

 

Anunturi 2018

 

- Anunt terenuri aferente locuintei conf art.27 alin.2 din Legea nr.19/1991 ... detalii

- Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Stulpicani ,fond forestier constituit in UP I Stulpicani ,jud.Suceava ... detalii

- Proiect hotarare privind aprobarea taxelor si a impozitelor pentru anul 2019 ... detalii

- Dispozitie delimitare si numerotare sectii votare referendum 06 - 07.10.2018 ... detalii

- Testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT" ... detalii

- Caiet de sarcini - Delegarea de gestiune a Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

- Regulament al Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

 

- Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Stulpicani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ... detalii

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

- Anunt licitatie "Inchiriere teren pasune" , in data de 17.04.2018 ... detalii

- Lista functiilor publice din cadrul Primariei comunei Stulpicani , judetul Suceava,incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

- Anunt public privind obtinerea avizului de mediu pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Stulpicani, judetul Suceava, UP II Munceii Flocii ... detalii

- Regulament de Organizare si Functionare a Primariei comunei Stulpicani ... detalii

- documentatie de atribuire proiectare si executie lucrari pentru obiectiv de investitii "Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani,comuna Stulpicani,judetul Suceava ... detalii detalii

 

Anunturi 2017

 

- anunt licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui nr. de 13 loturi teren agricol (pasune) in suprafata de 21,76 ha.Licitatia va avea loc in data de 04.01.2018 ... detalii

- anunt licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unui teren faneata in suprafata de 3320 mp pentru construirea unei fabrici de peleti,inscris in CF nr.32152,situat in intravilanul satului Stulpicani ... detalii

- Anunt pentru intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Stulpicani ... detalii

- Let's do it Romania 2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier ,grad profesional asistent din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Stulpicani (31.07.2017 si 01.08.2017) ... detalii

--- erata examen 31.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de consilier urbanism si consilier cadastru (27.07.2017 si 28.07.2017) ... detalii

--- erata concurs 27.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer in cadrul Serviciului de gospodarire comunala (09.05.2017 si 11.05.2017) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (03.05.2017 si 05.05.2017) ... detalii

- amanarea din moteve obiective a concursului pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) la o data care se va comunica ulterior ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) ... detalii

 

Anunturi 2016

 

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului de salubrizare (13 - 20.01.2017) ... detalii

- dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 05.06.2016 ... detalii

- concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Consilier clasa I,grad profesional debutant , Compartimentul Urbanism - Cadastru (03 - 06.06.2016) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- conditii de ocupare a unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- bibliografie concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

 

Anunturi 2015

 

- raport evaluare L52/L544 ... detalii

- anunt licitatie inchiriere 13.860 mp de teren agricol arabil,aflat in extravilanul com.Dragoiesti ,proprietatea com.Stulpicani ... detalii

- proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- anunt solicitare incheiere contract Telekon ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de bibliotecar ... detalii

- anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (29.05.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (13.05.2015) ... detalii

- proces verbal analizare dosare concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt sedinta publica cu crescatorii de animale (11.02.2015) ... detalii

 

Anunturi 2014

- anunt amanare pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare licitatie publica inchiriere pasune (23.07.2014) ... detali

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de guard comunal (22.11.2013) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului de salubrizare al Primariei (18.10.2013) ... detalii

- investitii in comuna ... detalii

- investitii publice 2011 ... detalii

- plan de reparatii ... detalii