Anunturi publice

 

Anunturi 2019

 

- Dispozitie privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare la alegerile europarlamentare 2019 ... detalii

- Dispozitie privind modificarea sectiei de votare nr. 468 din satul Stulpicani ... detalii

- Dispozitie de prelungire a programului de lucru pentru recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 ... detalii

 

Anunturi 2018

 

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea postului de conducator auto microbuz scolar 07.01.2019 - 09.01.2019 ... detalii

- Anunt terenuri aferente locuintei conf art.27 alin.2 din Legea nr.19/1991 ... detalii

- Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Stulpicani ,fond forestier constituit in UP I Stulpicani ,jud.Suceava ... detalii

- Proiect hotarare privind aprobarea taxelor si a impozitelor pentru anul 2019 ... detalii

- Dispozitie delimitare si numerotare sectii votare referendum 06 - 07.10.2018 ... detalii

- Testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT" ... detalii

- Caiet de sarcini - Delegarea de gestiune a Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

- Regulament al Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

--- bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

--- Fisa postului ... detalii

- PV selectie dosare concurs recrutare functie Consilier debutant ,in cadrul compartimentului urbanism si disciplina in constructii ... detalii

- Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Stulpicani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ... detalii

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

- Anunt licitatie "Inchiriere teren pasune" , in data de 17.04.2018 ... detalii

- Lista functiilor publice din cadrul Primariei comunei Stulpicani , judetul Suceava,incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

- Anunt public privind obtinerea avizului de mediu pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Stulpicani, judetul Suceava, UP II Munceii Flocii ... detalii

- Regulament de Organizare si Functionare a Primariei comunei Stulpicani ... detalii

- documentatie de atribuire proiectare si executie lucrari pentru obiectiv de investitii "Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani,comuna Stulpicani,judetul Suceava ... detalii detalii

 

Anunturi 2017

 

- anunt licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui nr. de 13 loturi teren agricol (pasune) in suprafata de 21,76 ha.Licitatia va avea loc in data de 04.01.2018 ... detalii

- anunt licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unui teren faneata in suprafata de 3320 mp pentru construirea unei fabrici de peleti,inscris in CF nr.32152,situat in intravilanul satului Stulpicani ... detalii

- Anunt pentru intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Stulpicani ... detalii

- Let's do it Romania 2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier ,grad profesional asistent din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Stulpicani (31.07.2017 si 01.08.2017) ... detalii

--- erata examen 31.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de consilier urbanism si consilier cadastru (27.07.2017 si 28.07.2017) ... detalii

--- erata concurs 27.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer in cadrul Serviciului de gospodarire comunala (09.05.2017 si 11.05.2017) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (03.05.2017 si 05.05.2017) ... detalii

- amanarea din moteve obiective a concursului pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) la o data care se va comunica ulterior ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) ... detalii

 

Anunturi 2016

 

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului de salubrizare (13 - 20.01.2017) ... detalii

- dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 05.06.2016 ... detalii

- concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Consilier clasa I,grad profesional debutant , Compartimentul Urbanism - Cadastru (03 - 06.06.2016) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- conditii de ocupare a unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- bibliografie concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

 

Anunturi 2015

 

- raport evaluare L52/L544 ... detalii

- anunt licitatie inchiriere 13.860 mp de teren agricol arabil,aflat in extravilanul com.Dragoiesti ,proprietatea com.Stulpicani ... detalii

- proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- anunt solicitare incheiere contract Telekon ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de bibliotecar ... detalii

- anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (29.05.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (13.05.2015) ... detalii

- proces verbal analizare dosare concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt sedinta publica cu crescatorii de animale (11.02.2015) ... detalii

 

Anunturi 2014

- anunt amanare pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare licitatie publica inchiriere pasune (23.07.2014) ... detali

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de guard comunal (22.11.2013) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului de salubrizare al Primariei (18.10.2013) ... detalii

- investitii in comuna ... detalii

- investitii publice 2011 ... detalii

- plan de reparatii ... detalii