Avizier - Sectiunea Licitatii

 

Invitatie de participare la achizitia directa de lucrari de "Imprejmuire gard la caminul cultural Gemenea".

 

Invitatie participare construire cruce metalica luminoasa ... detalii

- memoriu tehnic

- liste cantitati

- proiect tehnic

- referat

- formulare

 

- Modernizare sistem public de iluminat ... documentatie ; referat

- Invitatie de participare Executie de LUCRĂRI DE REPARATII SI ÎNTRETINERE A DRUMURILOR COMUNALE DC 31 Stulpicani – Negrileasa si DC 34 Gemenea pe anul 2023

- Anunt invitatie de participare "Amenajare acces Targ Comunal Stulpicani "

- Anunt invitatie de participare "Lucrari de reparatii si intretinere a drumurilor comunale DC 31 si DC3" .... detalii

- Invitatie participare la achizitia directa de lucrari de construire grup sanitar la Caminul cultural Vadu Negrilesei

- Anunt licitatie publica cu strigare, în vederea închirierii suprafetei de 47,29 ha

- Anunt invitatie de participare "demolare imobil sediu primarie veche" .... detalii

- Anunt invitatie de participare "demolare imobil bufet Gemenea" .... detalii

 

- Invitatie de participare lucrari de reparatii pe DC 31 si DC 34 ... detalii

- Documente licitatie schimbare acoperis Scoala Gemenea .... detalii

- Documente licitatie refacere scena Camin Vadu Negrilesei .... detalii

- Documente licitatie reabilitare pod zona Tautu - Slatioara .... detalii

- Documente licitatie amenajare Piata Stulpicani .... detalii

- Anunt licitatie publica inchiriere 36 loturi de teren, 29.06.2020 .... detalii

- Licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui numar de 6 trupuri de pasune in supr. totala de 44,71 ha, situate in extravilanul si intravilanul comunei ... detalii