Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

 

 

 

  free counters

 

counter customizable

 Avizier virtual


 

 

Anunturi 2019

 

- Dispozitie privind modificarea sectiei de votare nr. 468 din satul Stulpicani ... detalii

- Dispozitie de prelungire a programului de lucru pentru recuperarea zilelor de 24 si 31 decembrie 2018 ... detalii

 

Anunturi 2018

 

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea postului de conducator auto microbuz scolar 07.01.2019 - 09.01.2019 ... detalii

- Anunt terenuri aferente locuintei conf art.27 alin.2 din Legea nr.19/1991 ... detalii

- Amenajamentul fondului forestier proprietate publica a comunei Stulpicani ,fond forestier constituit in UP I Stulpicani ,jud.Suceava ... detalii

- Proiect hotarare privind aprobarea taxelor si a impozitelor pentru anul 2019 ... detalii

- Dispozitie delimitare si numerotare sectii votare referendum 06 - 07.10.2018 ... detalii

- Testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta "RO-ALERT" ... detalii

- Caiet de sarcini - Delegarea de gestiune a Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

- Regulament al Serviciului de iluminat public din comuna Stulpicani ... detalii

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

--- bibliografie concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

--- Fisa postului ... detalii

- PV selectie dosare concurs recrutare functie Consilier debutant ,in cadrul compartimentului urbanism si disciplina in constructii ... detalii

- Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Stulpicani in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor ... detalii

- Anunt concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de consilier clasa I,grad profesional debutant,in cadrul Compartimentului urbanism ... detalii

- Anunt licitatie "Inchiriere teren pasune" , in data de 17.04.2018 ... detalii

- Lista functiilor publice din cadrul Primariei comunei Stulpicani , judetul Suceava,incepand cu data de 01.01.2018 ... detalii

- Anunt public privind obtinerea avizului de mediu pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Stulpicani, judetul Suceava, UP II Munceii Flocii ... detalii

- Regulament de Organizare si Functionare a Primariei comunei Stulpicani ... detalii

- documentatie de atribuire proiectare si executie lucrari pentru obiectiv de investitii "Reabilitare si modernizare Dispensar medical in localitatea Stulpicani,comuna Stulpicani,judetul Suceava ... detalii detalii

 

Anunturi 2017

 

- anunt licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui nr. de 13 loturi teren agricol (pasune) in suprafata de 21,76 ha.Licitatia va avea loc in data de 04.01.2018 ... detalii

- anunt licitatie publica deschisa in vederea concesionarii unui teren faneata in suprafata de 3320 mp pentru construirea unei fabrici de peleti,inscris in CF nr.32152,situat in intravilanul satului Stulpicani ... detalii

- Anunt pentru intentia de elaborare a Planului Urbanistic General al comunei Stulpicani ... detalii

- Let's do it Romania 2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unei functii publice de consilier ,grad profesional asistent din cadrul Serviciului de salubrizare al comunei Stulpicani (31.07.2017 si 01.08.2017) ... detalii

--- erata examen 31.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de consilier urbanism si consilier cadastru (27.07.2017 si 28.07.2017) ... detalii

--- erata concurs 27.07.2017 ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de sofer in cadrul Serviciului de gospodarire comunala (09.05.2017 si 11.05.2017) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (03.05.2017 si 05.05.2017) ... detalii

- amanarea din moteve obiective a concursului pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) la o data care se va comunica ulterior ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de Consilier clasa I,grad profesional debutant,compartiment achizitii publice (09.03.2017 si 13.03.2017) ... detalii

 

Anunturi 2016

 

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor necalificat in cadrul Serviciului de salubrizare (13 - 20.01.2017) ... detalii

- dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 05.06.2016 ... detalii

- concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Consilier clasa I,grad profesional debutant , Compartimentul Urbanism - Cadastru (03 - 06.06.2016) ... detalii

- concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- conditii de ocupare a unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

- bibliografie concurs pentru ocuparea unui post vacant de administrator (18 - 20.04.2016) ... detalii

 

Anunturi 2015

 

- raport evaluare L52/L544 ... detalii

- anunt licitatie inchiriere 13.860 mp de teren agricol arabil,aflat in extravilanul com.Dragoiesti ,proprietatea com.Stulpicani ... detalii

- proiect hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

- anunt solicitare incheiere contract Telekon ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de bibliotecar ... detalii

- anunt cu rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (29.05.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al Comunei Stulpicani , judetul Suceava ... detalii

- anunt licitatie publica pasunat (13.05.2015) ... detalii

- proces verbal analizare dosare concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzator functiei contractuale de sofer in cadrul Serviciului de utilitati publice al comunei Stulpicani (27-28.04.2015) ... detalii

- anunt sedinta publica cu crescatorii de animale (11.02.2015) ... detalii

 

Anunturi 2014

- anunt amanare pentru organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de casier (17-19.11.2014) ... detalii

- organizare licitatie publica inchiriere pasune (23.07.2014) ... detali

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de guard comunal (22.11.2013) ... detalii

- organizare concurs pentru ocuparea unui post de muncitor necalificat pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului de salubrizare al Primariei (18.10.2013) ... detalii

- investitii in comuna ... detalii

- investitii publice 2011 ... detalii

- plan de reparatii ... detalii