Avizier - Sectiunea Licitatii

 

- Licitatie publica deschisa in vederea inchirierii unui numar de 6 trupuri de pasune in supr. totala de 44,71 ha, situate in extravilanul si intravilanul comunei ... detalii