Date din comuna

  Educatie ... detalii

  Economie ... detalii

  Paza si ordine ... detalii

  PSI ... detalii

  Sanatate ... detalii

  Religie ... detalii

  Avizier virtual ... detalii

  Traditii si obiceiuri ... detalii

  Zilele comunei ... detalii

  Linkuri utile ... detalii

  free counters

 

counter customizable

 Hotarari


 

Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Stulpicani ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 ... detalii

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 ... detalii

Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Stulpicani in 31.07.2017 ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 ... detalii

Hotarare buget local 2016 ... detalii

Anexe hcl buget local 2016 ... detalii

Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2015 ... detalii

Hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor pentru 2016 ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului pentru 2013 ... detalii

Hotarare privind stabilirea impozitelor si a taxelor pentru 2013 ... detalii

 

Hotarari ianuarie 2011

Anexa la HCL 2 ... detalii

Anexa la HCL 3 ... detalii

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, pentru personalul didactic din cadrul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani ... detalii

Hotarare privind aprobarea criteriilor proprii de evaluare a veniturilor potentiale si a listei bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale precum si a listei bunurilor care nu
sunt considerate de stricta necesitate, pentru anul 2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pe anul 2011, pentru beneficiarii venitului minim garantat, din comuna Stulpicani ... detalii

Hotarare privind aprobarea utilizarii unor brazi, aflati pe pasunea ce apartine domeniului privat al comunei Stulpicani , din locul numit Paltin, pentru protejarea malurilor in zonele cu risc ridicat
la inundatii aflate pe cursul pârâului Gemenea, comuna Stulpicani ... detalii

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stulpicani, judetul Suceava pe 2010 ... detalii

Hotarari februarie 2011

Anexa 5 ... detalii

Anexa 5 a ... detalii

Hotarari martie 2011

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, pentru personalul didactic din cadrul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani ... detalii

Hotarare privind aprobarea contului de incheierea a exercitiului bugetar pe anul 2010, al comunei Stulpicani, judetul Suceava ... detalii

Hotarare privind aprobarea trecerii in domeniul privat al comunei Stulpicani, judetul Suceava a suprafetei de 1.217 m.p. teren situat in satul Stulpicani , comuna Stulpicani ... detalii

Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stulpicani, judetul Suceava, pentru anul 2011 ... detalii

Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita către SC. E-ON Moldova Distributie S.A. a suprafetei de 1 mp teren in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a
consumatorului Big Marian” ... detalii

Hotarari aprilie 2011

Hotarare privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, ale personalullui didactic din cadrul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani, pe luna martie 2011 ... detalii

Hotarare privind aprobarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Stulpicani ... detalii

Hotarare privind atribuirea suprafetei de 300 mp. teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala tanarului Moglan Alexandru din satul Slatioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava ... detalii

Hotarare privind reglementarea normei de consum pentru microbuzul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani ... detalii

Hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita catre SC. E-ON Moldova Distributie S.A. a suprafetei de 35 mp. teren in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a consumatorului Popa Mihail” ... detalii

Hotarare privind validarea Dispozitiilor Primarului comunei Stulpicani nr.130/31.03.2011 si 132/04.04.2011 referitoare la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stulpicani pe anul 2011 ... detalii

Anexa la hotararea nr. 23 ... detalii

Hotarari mai 2011

Hotarare nr.24 privind instrumentarea si aprobarea implicarii Consiliului Local Stulpicani, judetul Suceava, in proiectul: „Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural in satul Gemenea, comuna Stulpicani, judetul Suceava” ... detalii

Hotarare nr.25 privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, ale personalului didactic din cadrul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani, pe luna aprilie 2011 ... detalii

Hotarare nr.26 privind aprobarea Conventiei de colaborare dintre Consiliul Local al comunei Stulpicani si Consiliul Judetean Suceava, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Judetului Suceava ... detalii

Hotarare nr.27 privind aprobarea incheierii contractului de parteneriat public-privat pentru realizarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural in satul Gemenea, comuna Stulpicani, judetul Suceava” ... detalii

Hotarare nr.28 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012, la nivelul comunei Stulpicani, judetul Suceava ... detalii

Anexa la hotararea nr.28 ... detalii

Hotarare nr.29 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, la nivelul comunei Stulpicani, judetul Suceava ... detalii

Hotarare nr.30 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Stulpicani, judetul Suceava, inscris în Anexa la Hotararea nr.23/10.09.1999, cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii

Hotarare nr.31 privind clasificarea drumului vicinal Pariul Ursului, situat in satul Slatioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava ... detalii

Anexa la hotararea nr.31 ... detalii

Hotarare nr.32 privind validarea Dispozitiei Primarului comunei Stulpicani nr.147 din 27.05.2011 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Stulpicani pe anul 2011 ... detalii

Hotarare nr.33 privind aprobarea cheltuielilor de deplasare, ale personalului didactic din cadrul Scolii de Arte si Meserii Stulpicani, pe luna mai 2011 ... detalii

Hotarare nr.34 privind revocarea H.C.L. Stulpicani nr.27/06.05.2011 pentru aprobarea incheierii contractului de parteneriat public-privat, pentru realizarea proiectului „Reabilitare,modernizare si dotare Camin cultural in satul Gemenea, comuna Stulpicani, judetul Suceava” ... detalii

Hotarare nr.35 privind instrumentarea proiectului ,,Refacerea si modernizarea Drumului comunal DC 31A , din satul Slatioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava, afectat de inundatiile din anul 2010" ... detalii

Hotarare nr.36 privind schimbarea reprezentantului legal si reprezentantului tehnic ai proiectului SAPARD „Modernizare drumuri comunale în comuna Stulpicani, judetul Suceava” ... detalii

Hotarare nr.37 privind aprobarea elaborarii documentatiei tehnice pentru proiectul „Extindere retea distributie si camine de racord”, aferent investitiei „Reabilitare sistem de alimentare cu apa
potabila in localitatea Stulpicani, judetul Suceava"... detalii

Hotarare nr.38 privind transmiterea in folosinta gratuita catre SC. E-ON Moldova Distributie S.A. a suprafetei de 4 mp teren in vederea executarii lucrarii „Alimentare cu energie electrica a consumatorului Gemanari George” ... detalii