Hotarari Consiliu Local

 

Hotarare privind aprobarea documentatiei necesare in vederea scoaterii la licitatie pentru inchirierea suprafetei de 37,05 ha teren pajisti permanente ... detalii

Hotarare privind indexarea taxelor si impozitelor pentru anul 2020 ... detalii

Hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2019 ... detalii

Hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Stulpicani ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si chelt. pentru anul 2018 ... detalii

Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale,precum si a taxelor speciale pentru anul 2018 ... detalii

Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Stulpicani in 31.07.2017 ... detalii

Hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017 ... detalii