Monitor Oficial Local

 

- Statutul unitatii administrativ teritoriale

 

- Regulamentele privind procedurile administrative

* Regulament intern al Primariei

* ROF Consiliu Local

 

- Convocator sedinte Consiliu Local

 

- Proiecte hotarari

 

- Hotararile autoritatii deliberative

 

- Dispozitiile autoritatii executive

 

- Procese verbale CL

 

- Documente si informatii financiare / bugete

 

- Alte documente

 

Despre noi

 

  - Legislaţie privind organizarea şi funcţionarea instituţiei


  - Conducere


  - Lista completă a persoanelor cu funcţii din conducere


  - Agenda conducerii


  - Organizare


  - Regulament de organizare şi funcţionare

------- 2020

------- 2021


  - Organigrama


  - Instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituţiei


  - Carieră - anunţurile posturilor scoase la concurs


  - Programe şi strategii


  - Rapoarte şi studii

 

 

Transparenta decizionala

 

Solicitare informatii de interes public

 

Persoana responsabila pentru accesul cetatenilor la informatia de interes public

 

Lista cu documente de interes public

 

Model de cerere tip / formular pentru solicitare informatii in baza Legii nr. 544/2001

 

Modalitate contestare a deciziei si modele formulare

 

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

Buletinul informativ al informatiilor de interes public

 

Organizare Primarie

 

Stat functii si organigrama

 

Regulament de organizare si functionare

 

Cariere